Background
Wprowadzenie LogCZIP Prezentacja Galeria Kontakt

uREG - Wprowadzenie

uREG to nowy, Uniwersalny system zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji, rejestracji i współpracy z automatykami stacyjnymi przeznaczony dla stacji elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.
System uREG powstał na gruncie wieloletnich doświadczeń pozyskanych podczas opracowywania, produkcji i eksploatacji swoich poprzedników.
Obszary zastosowań urządzeń systemu uREG:
- energetyka zawodowa /GPZy, PZy/,
- elektrownie i elektrociepłownie,
- elektrownie wiatrowe i wodne,
- biogazownie, kogeneracje, fotowoltaika,
- automaty SZR (w tym inteligentne, z priorytetowaniem linii),
- przemysł, etc.

Modułowa, elastyczna konstrukcja sprzętowa urządzenia zapewnia maksymalne dopasowanie do projektu konkretnej aplikacji w energetyce oraz przemyśle i gwarantuje optymalizację nakładów inwestycyjnych (przez wysoką funkcjonalność już w najprostszej konfiguracji). Trzy wersje paneli operatorskich (w tym dwa z kolorowym wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości) oraz szeroki wachlarz modułów wejść/wyjść i opcji montażowych obudowy umożliwiają dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta. Obsługa wielu protokołów transmisyjnych (w tym DNP3 i IEC-60870) zapewnia komunikację zgodną z obecnymi standardami, a przystosowanie do obsługi IEC-61850 i IEEE-1588 zgodność ze standardami jutra.

Unifikacja sprzętu pozwala na dedykowanie zespołu uREG do danego pola przede wszystkim poprzez oprogramowanie (Aplikację), a tylko w minimalnym stopniu poprzez sprzęt.

Wieloprocesorowość i warstwowa struktura oprogramowania zapewnia oddzielenie wewnętrznej, wspólnej dla całego systemu, części zabezpieczeniowo-komunikacyjnej (Bazy) od logiki aplikacji, oferując pełną swobodę jej definiowania. Aplikacja jest strukturą logicznych powiązań i uwarunkowań decydujących o przeznaczeniu i funkcjach zabezpieczeniowych urządzenia uREG. Definiowanie, testowanie i wdrożenie warstwy aplikacji odbywa się przez producenta lub użytkownika za pomocą oprogramowania LogCZIP.

LogCZIP

LogCZIP, to nowa idea w dziedzinie projektowania, testowania, dokumentowania, wdrażania oraz eksploatacji aplikacji dla systemów zabezpieczeń i sterowania uREG.
LogCZIP, to swoboda, przejrzystość i całkowita elastyczność definiowania aplikacji; począwszy od konfigurowania sprzętu (dobór modułów, panelu), poprzez wieloarkuszowy edytor graficzny z biblioteką obiektów (funktorów), aż po pełny system testowania i weryfikacji projektu (debugger statyczny i dynamiczny). Zdalne lub lokalne testowanie aplikacji LogCZIP odbywać się może w trojaki sposób:
- w trybie offline (debugger statyczny) – ewaluacja zdefiniowanego algorytmu krok po kroku, wraz z symulacją i obserwacją stanów wielkości analogowych i cyfrowych (wejść), raportów zdarzeń, napisów wyświetlacza, itp.
- w trybie online (debugger dynamiczny) – pełne śledzenie stanu pracującego urządzenia uREG w czasie rzeczywistym. To unikatowe rozwiązanie oferuje wgląd we wszystkie elementy logiki działającej aplikacji, co radykalnie ułatwia jej weryfikację. Odwzorowywany jest również stan na zaciskach urządzenia.
- w trybie online (debugger dynamiczny rejestrowany) – analiza stanów wyjść wybranych 96 funktorów (wg kolejności indeksów DNP3).
Każda aplikacja LogCZIP opatrywana jest unikalną sygnaturą, stanowiącą jednoznaczny klucz identyfikujący. Z sygnaturą powiązany jest katalog automatycznie generowanych plików konfiguracyjnych dla oprogramowania użytkowego (Monitor3). Wygenerowane pliki mogą następnie zostać upublicznione (udostępnione w sieci na serwerze producenta), umożliwiając wielu użytkownikom korzystanie z gotowej aplikacji.
Dzięki takiemu rozwiązaniu powstaje hierarchiczna struktura dostępu do zasobów urządzenia uREG:
- projektant (administrator) aplikacji może wykonywać jej modyfikacje, testy (debugger) i aktualizacje za pomocą systemu LogCZIP; projektant decyduje także o poziomie dostępu do nastaw. Ponieważ każde urządzenie uREG jest jednocześnie nośnikiem projektu swojej aplikacji, może ona zostać przywołana do edytora LogCZIP w każdej chwili i w każdym miejscu.
- użytkownik aplikacji - wyposażony w pliki konfiguracyjne ma pełny wgląd w urządzenie, może redefiniować nastawy; nie może jednak zmieniać logiki aplikacji.
Aplikacja LogCZIP, poprzez graficzny język jej definiowania, jest samodokumentująca się, a wbudowane dodatkowo generatory dokumentacji nastaw i zdarzeń ułatwiają i skracają proces wdrożenia. Swoboda definiowania aplikacji zapewniona jest we wszystkich elementach projektu, aż po teksty i grafikę wyświetlacza, schematy synoptyki pola, opisy nastaw, zarządzanie grupami nastaw, podpowiedzi, pliki pomocy, indeksację i opisy zdarzeń [DNP3, IEC], etc.

Prezentacja

Galeria

Link do galerii urządzeń uREG.

Zobacz...

Kontakt

REGULUS Zygmunt Liszyński

60-649 Poznań

ul. Piątkowska 122/9-10

tel./fax: +48 61 8233748

e-mail: regulus@post.pl